Data / Nät

Behöver du eller ditt företag hjälp med datainstallation eller hjälp med komplettering av mer uttag i ditt kontors nätverk..?

  • Komplettering av datauttag i kontorslandskap
  • Säkra upp ert nätverk från intrång utifrån
  • Flytta ut gammal utrustning i molnet
  • Byte av brandvägg
  • Nyinstallation av switchar och övrigt utrustning
  • Säkra ert nät för framtida IP Telefoni
  • Uppgradering av befintligt kontorsnät

Comments are closed.